Formule

kinematika - put
s = s 0 + v 0 t ± 1 2 a t 2
kinematika - brzina
v = v 0 ± a t
kinematika - brzina
v 2 = v 0 2 ± 2 a s
kinematika - put
s = ( v 0 + v 2 ) t